Wybór regionu

Wybór roku

*pacjent - osoba, która miała wykonane świadczenie lub refundowany lek w danym roku kalendarzowym

Region - agregacja danych do poziomu kraju lub województwa pacjenta

Rok - wybór roku, za który pokazywane są dane

Wykres 1 - przedstawia strukturę łącznych kosztów w podziale na grupy wiekowe i płeć

Wykres 2 - przedstawia średni koszt na pacjenta w podziale na grupy wiekowe i płeć - dotyczy tylko tych pacjentów, którzy mieli sprawozdane świadczenie lub refundowany lek w danym roku kalendarzowym.

Wykres 3 - przedstawia wartość refundacji świadczeń i leków danych grup wiekowych i płciowych. Kolorem niebieskim zaznaczone są grupy, które łącznie stanową 80% całości kosztów w danym roku.

Wykres 4 - przedstawia jaki procent budżetu przeznaczany jest na leczenie danej grupy. Grupa w tym przypadku oznacza 1/100 całej populacji regionu (z uwzględnieniem wybranego zakresu), która została uszeregowana po sumarycznych kosztach malejąco.

Wykres 5 - przedstawia strukturę wartości refundacji świadczeń i leków w podziale na wartość refundacji świadczeń i leków pacjentów zmarłych w danym okresie (w zależności od wybranego zakresu).

Wykres 6 - szczegółowo przedstawia "wartość refundacji świadczeń i leków pacjentów zmarłych" w podziale na:

 1. Wartość refundacji świadczeń - sumaryczna wartość wszystkich świadczeń z wyłączeniem świadczeń, które zostały sprawozdane za pomocą produktów, dla których 7 pierwszych znaków kodu, to: 5.08.07, 5.08.08, 5.08.09
 2. Wartość refundacji leków - sumaryczna wartość refundacji leków
 3. Wartość refundacji programów, jest to wartość refundacji świadczeń, które zostały sprawozdane za pomocą produktów, dla których 7 pierwszych znaków kodu, to: (5.08.07, 5.08.08, 5.08.09)

Przykład:

 1. Dla pacjenta zmarłego 04.03.2014, przy wybranym okresie Rok = 2014, została zliczona wartość refundacji świadczeń i leków za okres 01.01.2014-04.03.2014
 2. Wariant 1 (ostatni rok): gdy pacjent zmarł 20.04.2016, a mamy wybrany Rok = 2015, wartość refundacji dla takiego pacjenta została zliczona jako suma wartości refundacji leków i świadczeń od 20.04.2015 do 31.12.2015. Dla pacjenta zmarłego 30.05.2015 - zostanie zsumowana wartość refundacji leków i świadczeń za okres 01.01.2015 - 30.05.2015
 3. Wariant 2 (ostatnie dwa lata): gdy pacjent zmarł 07.09.2018, a mamy wybrany Rok = 2016, wartość refundacji dla takiego pacjenta została zliczona jako suma wartości refundacji leków i świadczeń od 07.09.2016 do 31.12.2016. Dla pacjenta zmarłego 05.01.2016 - zostanie zsumowana wartość refundacji leków i świadczeń za okres 01.01.2016 - 05.01.2016

Zestawienie zawiera informacje o pacjentach, którzy w czasie udzielania świadczenia/zakupu leku:

 1. miały uzupełnione prawidłowo dane dotyczące płci lub wieku
 2. w przypadku noworodków (wiek = 0), miały ustawiony typ osoby jako "pacjent"

Dane w aplikacji uwzględniają świadczenia i ich wartość refundacji, które są możliwe jednoznacznie do przypisania do poszczególnego pacjenta. Dodatkowo oszacowano kwotę w przypadku świadczeń rozliczanych stawką kapitacyjną (POZ). Szacowanie zostało wykonane na podstawie rozkładu wieku i płci. Nie uwzględniono m.in.:

 1. świadczeń finansowanych ryczałtowo,
 2. strumieni pieniężnych do świadczeniodawców nie związanych bezpośrednio z wykonanym świadczeniem
 3. części programów profilaktycznych i kompleksowej opieki (m.in. SIMP oraz KOC)
 4. świadczeń rozliczanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 5. leczenia uzdrowiskowego

Dane za lata 2012 - 2019 zostały przygotowane dnia 03.12.2021

Dane za lata 2020 - 2021 zostały przygotowane dnia 23.05.2022

Dane za rok 2022 zostały przygotowane dnia 31.07.2023